Från E18, ta avfart mot Mora/Sala/Enköping

Håll höger och ta avfart 142 in på trafikplats Romberga (väg 70), kör 603 m

Sväng i rondellen vid skylt mot Torstuna/Skattmansö, kör 6,8 km

Sväng vänster vid Härnevi Äs, se skylt Lådö/Platskola. Kör 1,7 km

Sväng höger vid skylt Rotbrunna/Härnevi kyrka. Kör 1,1 km

Se skylt Betongboden på vänster sida

(kommer du till Härnevi kyrka har du åkt för långt)

Februari

Lördagar  11-14

Söndagar 11-14

 

För andra dagar eller tider ring 070 435 06 60

 

Välkomna! Önskar du komma annan dag eller tid, ring 070-435 06 60